Medlem

medlemforside.jpg

Bliv medlem

Publiceret den 21. November 2011

Sådan bliver du medlem 

  • Dit medlemskab gælder, fra vi modtager indmeldelsen
  • Vi sender et velkomstbrev, der bekræfter dit medlemskab
  • Du betaler kontingent fra den 1. i måneden efter indmeldelsen
  • Kontingentet betales derefter månedligt 
  • Husk selv at melde dig ud af din eventuelt nuværende organisation

Button

Er det din første ansættelse som lærer?
Som nyuddannet lærer er medlemskabet af Frie Skolers Lærerforening gratis de første tre måneder efter ansættelsen. Det samme gælder, hvis du ikke tidligere har arbejdet som lærer.

Nyuddannede, og andre i første lærerjob, bliver desuden altid optaget som medlem uden karensperiode, når indmeldelsen sker inden for tre måneder efter ansættelsen.     

Var du ramt af lockouten i april 2013
Der kan gælde særlige regler, hvis du før har været medlem af FSL og meldte dig ud efter den 6. november 2013.

I den situation skal du, for at kunne blive medlem igen, betale det konfliktbidrag, du har sparet i udmeldelsesperioden. Hvis du ikke kan betale hele beløbet på én gang, kan du efter ansøgning få et rentefrit lån. 

Reglerne gælder ikke, hvis grunden til du meldte dig ud var, at du havde fået arbejde udenfor FSL’s område og samtidig har været medlem af en anden overenskomstbærende organisation. 

Er du medlem af en anden fagforening?
FSL har overenskomsten på det frie skoleområde, og derfor er FSL den eneste forening, som kan rejse sager på dine vegne, og som har den specialviden, som er nødvendig for at hjælpe og rådgive dig om løn, ansættelse, sygdom, arbejdstid og andre overenskomstspørgsmål.

Hvis du står i en anden forening, er det vigtigt, at du hurtigst muligt skifter medlemskab til FSL.

Arbejder du som pædagogisk personale på skolen, eller er du ansat på en af de tyske mindretalsskoler, kan du være medlem af to foreninger på samme tid.

Er du studerende på Den frie Lærerskole (DfL) i Ollerup?
Som studerende på Den Frie Lærerskole har du mulighed for at blive optaget på særlige vilkår.

Kontingentet er på 40 kroner pr. måned i skoleperioder og 330 kroner pr. måned, når du er I lønnet praktik på almindelige vilkår efter overenskomstens bestemmelser. Læs mere om medlemskab af FSL her

Har du spørgsmål?
Du er velkommen til at kontakt os på telefon 8746 9110 eller fsl@fsl.dk.